Co děláme?

Co studujeme

A, B, C – studijní příležitost jde. Předměty, kterým se při studiu studenti PLINu věnují, jsou z hlediska struktury studia trojího druhu: povinné (mezi nimi jsou základní jazykovědné předměty a vybraný informatický základ), povinně volitelné (zaměřen na jazykovědu a informatiku) a volitelné. Specifikem oboru je velké množství volitelných předmětů, které umožňují studijní profilaci.

TIP: Zajímá vás podrobná struktura celého studia od A až po Z? Chcete se podívat na jednotlivé předměty? Nahlédněte do studijního plánu.

K povinnému základu

Co je to korpus? Jaké jsou přístupy k jazyku a jaký je náš jazyk? Jak pracují s jazykem počítače?

Základní odpovědi na tyto otázky poskytnou PLINaři povinné předměty.

Mezi povinnými předměty jsou jazykovědné předměty, v nichž se PLINař věnuje poznávání struktur českého jazyka, základní koncepce jazykovědné metodologie a oblastí jazykovědy. Dále předměty seznamující s oblastí informačních technologií a konečně předměty přímo mířící k poznání průsečíku těchto dvou oblastí, tj. počítačové lingvistiky, předměty zaměřené na počítačových nástrojů pro práci s jazykem, oblasti počítačové lingvistiky a korpusovou lingvistiku.

Ochutnávka vybraných povinně volitelných předmětů

V rámci povinně volitelných předmětů se může PLINař učit mnohé:

  • např. ruštinu, latinu, slavistiku, základy sémantické analýzy (FF MU),
  • UNIX, asistivní technologie, o digitálnách knihovnách, o strojovém učení a přirozeném jazyku (FI MU).

Část volitelných předmětů je přímo PLINařských, z nich nabízíme upoutávku:

Odborná přednáška a exkurze I a II (PLIN023 a PLIN025)

Setkání s kapacitami oboru, kterému se věnujeme, kontakt s pokrokem v oblasti počítačového zpracování přirozeného jazyka nebo v oblasti pěstování jazykové kultury, seznámení třeba s forenzní lingvistikou nebo s vývojem řečových technologií – je libo? Je! Každý semestr probíhá oblíbený cyklus přednášek odborníků a exkurzí do firem: cyklus, který otevírá obzory, motivuje a poskytuje inspiraci, čemu se s PLINem můžeme později věnovat.

Projekty: češtinářské, programovací (PLIN053, PLIN054, PLIN055, PLIN05)

Nesedět na přednáškách a seminářích, sedět raději nad vlastním semestrálním projektem – to umožňuje tento předmět. Vytvořit v jeho rámci praktický kurz češtiny pro cizince, navrhnout webovou aplikaci umožňující rozeznání stejných tvarů slov (nebo ji rovnou naprogramovat), zkusit si činnost forenzního lingvisty, to jsou výzvy, které rádi přijímáme a využíváme v nich získané teoretické znalosti.

Editorská práce (PLIN020)

Kurz zaměřený seznámení a praktické osvojení si prací spojených s textologickou a typografickou přípravou. Prozrazuje, jak se dělají korektury, jaké jsou typografické zásady, typy vydání textů a jak funguje nakladatelská praxe.

TIP: Neukojili jsme vaši zvědavost? Opět vás odkazujeme na studijní plán, v němž najdete úplný seznam předmětů.

Studijní výjezdy do zahraniční

Svět nekončí za humny, nýbrž za nimi pokračuje… a nabízí lákavou možnost zkušenosti s jiným akademickým prostředím. Student PLINu může vyjet v rámci svého studia na univerzity, s nimiž má smlouvu Ústav českého jazyka FF MU skrze program Erasmus+ nebo CEEPUS. Zároveň může využít i další nabídky Centra zahraniční spolupráce MU, které zprostředkovává i pracovní stáže či stipendia při výjezdech, které si sjedná student sám mimo tradiční programy.

Další aktivity

Nepatříme k masovým oborům. Nejsou nás stovky. Známe se napříč ročníky a kontakt spolu udržujeme i po skončení studia – využíváme toho, že nás nespojuje jen stejně vyplněná kolonka „obor“ v informačním systému, ale i zájem o stejné oblasti a stejná témata. Rádi zajdeme občas na pivo, sdílíme spolu tipy na zajímavé akce a pomáháme si se studijními výzvami.

Co neděláme?

PLIN není bohemistika – PLINař nestuduje dějiny české literatury či literární vědu, nemusí číst Babičku a šprtat se seznamy děl a autorů.

TIP: Táhne-li ho to ale k literatuře, může studovat vybrané literárněvědné předměty v rámci svých volitelných předmětů, případně si ke studiu PLINu přidat druhé studium právě oboru Českého jazyka a literatury. Díky částečnému průsečíku filologických částí studia není zátěž stejně velká jako zátěž zcela odlišných dvou studií, ale menší.

Ač jsou jednou z oblastí našeho zájmu korpusy, nejsme cukráři – korpusem rozumíme počítačem srovnaný balíček mnoha textů, z něhož se dá číst o jazyce jako v knize. Víte např., jaké podstatné jméno středního rodu končí jako jediné v 2. pádě množného čísla na písmeno ý?* Díky korpusu to zjistíte za pár vteřin.

Dorty v hodinách ale péct nebudeme, to přiznáváme. Alespoň ale „pečeme spolu“ – pořádáme srazy, pomáháme si a vytváříme vlastní komunitu.

*Korpus tuto třešničku na dortu prozradí: Je to úterý – Student PLINu si může sestavit rozvrh bez studijních úterý a získaný čas věnovat např. kuchtění.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info