Oceněné práce

Laureáti MUNI Innovation Award 2023:

Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., a kolektiv (FF MU)

Ocenění za realizaci nástroje Opravidlo.cz

Nástroj Opravidlo.cz nabízí automatický korektor textů psaných českým jazykem, který je schopen pokrývat nejen kontrolu překlepů, ale také pravopisných, gramatických a typografických chyb. Je unikátní nejen rozsahem toho, co je schopen opravit, ale také možností seznámení se s podrobnějším vysvětlením, proč byla daná sekvence textu označena jako chybná.

Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., a Mgr. Richard Holaj (FF MU)

Ocenění za vytvoření aplikace CzechME

CzechME je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější aplikace na výuku češtiny pro nerodilé mluvčí. Vznikla na základě spolupráce Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a IT firmy EVE Technologies, s. r. o., které bylo jako první firmě v rámci Filozofické fakulty MU nabídnuto udělení statutu spin-off. Aplikace se intenzivně věnuje i výuce gramatiky a výslovnosti, čímž je na trhu unikátní.

Více o udílení ceny zde. Fotografie z předávání ceny zde.

Soutěž FameLab 2022

2. místo
Filip Kubeček
České dialekty včera a dnes

Více informací zde.

Cena za excelentní výsledky doktoranda a jeho školitele z ÚČJ 2022

Dne 9. prosince 2022 získali Cenu za excelentní výsledky absolvent doktorského studia českého jazyka Mgr. Jakub Machura, Ph.D., a jeho školitel RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Více informací zde

Cena děkana FF MU za vynikající studentskou závěrečnou práci 2017

2. místo
Mgr. Bc. Zbyněk Michálek
Algoritmizace hromadných oprav vybraných typograficko-pravopisných jevů českého jazyka
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D.

Cena děkana FF MU za vynikající studentskou závěrečnou práci 2016

2. místo
David Klement
Grafické rozhraní pro prediktivní zápis textu
Vedoucí práce: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.

Cena děkana FF MU za vynikající studentskou závěrečnou práci 2015

Mgr. Jakub Machura, Ph.D.
Automatické doplňování interpunkce s využitím analyzátoru SET
Vedoucí práce: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info