O nás

Jste unesení tu strukturou a vlastnostmi jazyka, tu možnostmi informatiky? Bavila vás ve škole čeština, ale ani matematika pro vás nebyla zakázané slovo?

My na tyto otázky odpovídáme ano. Jsme studenti počítačové lingvistiky na FF MU. Počítačová lingvistika (PLIN) je studijní program, který nám umožňuje skloubit zájem o více oblastí a orientovat se vícero směry – poznávat jazykovědu i informatiku.

Tato kombinace směřuje k větším možnostem uplatnění a využití vzdělání v praxi. Jako výjimečné vnímáme právě to, že je pro nás snadné získávat pracovní zkušenosti už v průběhu studia (i bakalářského) – např. v brněnských IT firmách.

PLIN studuje výrazně menší množství studentů, než je běžné u většiny oborů. Vzájemně se známe, vyměňujeme si informace, zkušenosti a nejsme si navzájem jen kolegy v lavicích. Malá kapacita oboru nám umožňuje snazší účast ve specializovaných předmětech, zapojení se do aktivit a projektů Ústavu českého jazyka i realizaci vlastních nápadů.

Co tedy vlastně naše studium obnáší?

  • vysokoškolskou češtinu (morfologii, syntax, sémantiku, kodifikaci, historickou češtinu, korektury, …)
  • matematiku a informatiku (úvod do programování, logiku, základní matematiku, …)
  • praktické zaměření (stáže, brigády, projekty, workshopy, přednášky zvaných hostů, …)

Obšírněji se o počítačové lingvistice a našem studiu dozvíte z dalších sekcí na těchto stránkách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info