Přednáška: Nebojme se anglicismů v češtině: jejich podstata, podoby a funkce v současné komunikaci

  • 20. října 2023
    13:00
  • Místo konání: Učebna B2.42

Anotace: Přednáška bude věnována aktuálním projevům vlivu angličtiny na slovní zásobu češtiny; stručně nastíní vymezení a některé typy anglicismů, v konfrontaci s domácím lexikem posoudí jejich potenciál v různých oblastech současné komunikace. Prezentaci doplní ilustrace užívání anglicismů v autentických textech zejména z Českého národního korpusu a na internetu.

Doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. působí od roku 1985 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v současné době v jejím Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Vyučovala český jazyk (a literaturu) v USA (University of Nebraska at Omaha, 1990–1991, Stanford University, 1991–1992) a v Korejské republice (Hankuk University of Foreign Studies, 2010–2012). Na FF UK se zabývá přípravou učitelů českého jazyka i dalších bohemistů, její specializací je současná lexikologie, slovotvorba a terminologie. Napsala dvě vědecké monografie (Tvoření slov skládáním, 1994; Současná terminologie (se zaměřením na kolokační termíny z lékařství), 2009), jednu učebnici (Korespondence v češtině: příručka pro cizince, 2015) a jako spoluautorka se podílela na tvorbě řady učebnic českého jazyka pro střední školy (vydané nakladatelstvím SPN, Didaktis). Je členkou řady odborných institucí doma i v zahraničí, např. Komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů, Komise pro lektoráty Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, MŠMT, a Komise pro krajanské záležitosti, MZV.

Bez popisku

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info